DIDE ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมเยอรมนี

พุทธพันธ์ (admin) 2021-10-12 16:08:30

DIDE ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมเยอรมนี 

ในยามที่ทุกข์ยาก หากมีใครหยิบยื่นความช่วยเหลือให้ ย่อมเป็นที่ปลื้มปีติใจทั้งผู้ให้และผู้รับ เช่นเดียวกับเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นทางตะวันตกของทวีปยุโรป หนึ่งในเมืองที่ประสบภัย คือเมือง Euskirchen และเมือง Ahrweiler ประเทศเยอรมนี ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากวัดพระธรรมกายไรน์แลนด์ และวัดพุทธนอร์ดไรน์ เวสท์ฟาเลน

 

เมื่อได้ทราบข่าวภัยพิบัติที่เกิดขึ้น พระอาจารย์และลูกพระธัมฯไรน์แลนด์และวัดพุทธนอร์ดไรน์ เวสท์ฟาเลนได้เห็นความเดือดร้อนตกทุกข์ได้ยากของผู้ประสบภัย โดยทั้งสองวัดได้ทำหน้าที่เป็นตัวแทนจาก 28 วัดพระธรรมกายในทวีปยุโรป ส่งความช่วยเหลือในแต่ละเมืองที่เกิดเหตุอย่างต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 5 ในวันที่ 28 กรกฎาคม และวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ.2564 ที่ผ่านมา ทางวัดได้เร่งรุดจัดหาเครื่องปั่นไฟฟ้า เตาแก๊ส กระป๋องแก๊สสำหรับปรุงอาหาร อาหารแห้ง และน้ำดื่ม รวมถึงการปรุงอาหารสดบรรจุ รวมกว่า 1,000 กล่อง ออกร้านแจกใกล้บริเวณที่เกิดเหตุ นอกจากนี้ยังได้ร่วมบริจาคเงิน เพื่อส่งมอบความช่วยเหลือและแรงใจไปยังพื้นที่ประสบภัย ซึ่งมีทั้งผู้ประสบภัยและอาสาสมัครบรรเทาสาธารณภัย ที่ช่วยกันเคลียร์สถานที่ ซึ่งต้องใช้เวลาแรมเดือนจึงจะสำเร็จ

 

จากความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง ทำให้ชาวท้องถิ่นได้ขอบคุณที่คนไทยมีน้ำใจ และทำให้พวกเขาได้มีโอกาสพบพระภิกษุ และสอบถามที่อยู่ของวัด หากสถานการณ์ปกติแล้วอาจมาเยี่ยมเยือนกัน ถือว่าเป็นการช่วยเหลือยามยาก และสร้างความประทับใจให้กับผู้ประสบภัยซึ่งรวมถึงครอบครัวคนไทยหลายครอบครัวที่ประสบภัยพิบัติ จากการที่คณะพระอาจารย์และเหล่ากัลยาณมิตรได้ไปร่วมกันทำความดีนี้ ทำให้ชาวท้องถิ่นสนใจพระพุทธศาสนา มีชาวท้องถิ่นคนหนึ่งกล่าวว่า "ได้รับอาหารเครื่องดื่มเครื่องใช้อุปโภคบริโภค ทำให้อิ่มกาย และครั้งนี้มันอิ่มใจมากๆ เพราะการได้เห็นพระภิกษุ มันทำให้อิ่มใจ ชุ่มใจ มีกำลังใจ เหมือนได้พลังชีวิตและกำลังใจครั้งใหม่ ให้พวกเราสู้ต่อไป "

 

เราอยู่บนโลกเดียวกัน ดื่มน้ำจากฟ้าเดียวกัน ลมหายใจก็ใช้ร่วมกัน เราจะทำให้สังคมผ่านพ้นวิกฤตต่างๆ ไปได้ ก็ด้วยความมีน้ำใจ ร่วมแรงร่วมมือร่วมใจ สามัคคีกัน

 

View 792
Comment 0

ความคิดเห็น

- ไม่มีความคิดเห็น -