สนับสนุน ศูนย์โควิด-19 คณะสงฆ์ จ.ปทุมธานี

พุทธพันธ์ (admin) 2021-10-12 16:13:37

28 วัดพระธรรมกาย ภาคพื้นยุโรป ร่วมถวายการดูแลพระภิกษุอาพาธโควิด-19 จ.ปทุมธานี

*********

วันเสาร์ที่ 14 สิงหาคม พ.ศ.2564 คณะสงฆ์ และเครือข่ายศิษยานุศิษย์ วัดพระธรรมกาย 28 วัดภาคพื้นยุโรป ได้จัดพิธีถวายปัจจัยสมทบกองทุนสนับสนุนการดำเนินงาน "ศูนย์โควิด-19 คณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานี" เพื่อถวายการดูแลพระภิกษุสามเณร จังหวัดปทุมธานี ผู้อาพาธโรคโควิด-19 จำนวนรวม 250,000 บาท

โดย ได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระธรรมรัตนาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี เจ้าอาวาสวัดเขียนเขต พระอารามหลวง เป็นประธานในพิธี

และพระวิเทศภาวนาธรรม เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายบาวาเรีย เยอรมนี รองประธานภาคพื้นยุโรป กล่าวถวายรายงานฯ พร้อมด้วย พระวิเทศธรรมาภรณ์ ผู้อำนวยการสำนักต่างประเทศ วัดพระธรรมกาย เป็นผู้แทนถวายฯ และคณะเจ้าภาพผู้ใจบุญ กล่าวถวายจตุปัจจัยไทยธรรม เป็นสังฆทาน ผ่านช่องทางออนไลน์ แอปพลิเคชันซูม (Zoom) 

คณะสงฆ์และลูกพระธัมฯ ศิษยานุศิษย์ วัดพระธรรมกาย 28 วัด ภาคพื้นยุโรป ขอน้อมนำบุญมาฝากผู้มีบุญทั่วโลกมา ณ โอกาสนี้

View 715
Comment 0

ความคิดเห็น

- ไม่มีความคิดเห็น -