ประวัติ

หลวงพ่อธัมมชโย ประธานสงฆ์วัดพระธรรมกายและมูลนิธิธรรมกาย ประเทศไทย ท่านมีปณิธานอันแน่วแน่ในการสร้างสันติภาพแก่มวลมนุษยชาติ ด้วยการแนะนำพร่ำสอนศิษยานุศิษย์ให้ฝึกสมาธิเจริญภาวนาให้เข้าถึงธรรมะอันก่อเกิดสันติสุขภายใน ดังคำขวัญที่ท่านให้ไว้ว่า “สันติภาพภายนอก เริ่มจากสันติสุขภายใน” ดังนั้นท่านจึงได้มอบหมายให้พระภิกษุวัดพระธรรมกายไปปักหลักเผยแผ่พระพุทธศาสนา วิชชาธรรมกาย ในภูมิภาคต่างๆ ทั่วโลก

ในทวีปยุโรป ท่านได้ส่งพระภิกษุไปศึกษาในมหาวิทยาลัยที่สหราชอาณาจักร พร้อมกับการหาลู่ทางในการเปิดศูนย์ปฏิบัติธรรมด้วย และในปี พ.ศ.๒๕๔๐ ท่านก็ได้ส่งหมู่คณะไปเปิดศูนย์ปฏิบัติธรรมแห่งแรกของภาคพื้นยุโรป ณ เมืองอีเปอร์ ประเทศเบลเยียม

หลังจากนั้นก็ได้เปิดศูนย์ที่ประเทศฝรั่งเศส อังกฤษ เยอรมนี ตามลำดับ ซึ่งในช่วงนี้บุคลากรที่ปฏิบัติงานในแต่ละประเทศต่างมีข้อจำกัดในการถือวีซ่า ทำให้ส่วนใหญ่ในแต่ละศูนย์มักมีพระและเจ้าหน้าที่เพียงแห่งละ ๑ - ๒ คนเท่านั้น

จนกระทั่งในปี พ.ศ.๒๕๔๖ ท่านจึงได้ส่งคณะสงฆ์วัดพระธรรมกาย ที่ผ่านการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ ให้มาวางรากฐานการจัดตั้งวัดและขยายงานพระศาสนาให้กว้างขวางมั่นคงยิ่งขึ้น จากเดิมที่ศูนย์ซึ่งเป็นบ้านหรืออาคารให้เช่า ใน ๔ ประเทศ ก็ได้ขยายกลายเป็นวัดที่มีอาคารและบริเวณที่เหมาะสมในเวลาต่อมา โดยมีองค์กรธรรมกายในประเทศนั้นๆ เป็นเจ้าของตามกฎหมาย

จนถึงปัจจุบันนี้ในทวีปยุโรปหมู่คณะวัดพระธรรมกายได้จัดตั้งวัดเป็นจำนวน ๒๘ วัด ใน ๑๒ ประเทศ ได้แก่ สหราชอาณาจักร เยอรมนี เบลเยียม ฝรั่งเศส เดนมาร์ก สวีเดน นอร์เวย์ อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ออสเตรีย เนเธอร์แลนด์ และไอซ์แลนด์

จากการทำหน้าที่ของหมู่คณะในภาคพื้นยุโรป ที่ดำเนินกิจกรรมตามแนวทางของหลวงพ่อธัมมชโยและหลวงพ่อทัตตชีโว ทำให้ปัจจุบันนี้ได้มีสาธุชนในแต่ละประเทศทั้งชาวไทยและชาวท้องถิ่นเข้ามาร่วมกิจกรรมกับวัดทุกๆ แห่ง กันอย่างแพร่หลาย โดยทุกวัดมีแนวทางในการปฏิบัติเหมือนกันคือการหมั่นบำเพ็ญทาน รักษาศีลและเจริญสมาธิภาวนา พร้อมกับเป็นกัลยาณมิตรชักชวนผู้อื่นให้มาร่วมสร้างบารมีและช่วยกันแผ่ขยายธรรมะไปสู่ชาวโลกพร้อมกันไปด้วย