สามัคคีธรรมสวดมนต์ ภาคพื้นยุโรป

พุทธพันธ์ (admin) 2021-10-12 16:04:39

สามัคคีธรรมสวดมนต์ ภาคพื้นยุโรป

คณะสงฆ์และลูกพระธัมฯทวีปยุโรปรวมใจสวดมนต์และปฏิบัติธรรมออนไลน์ผ่านระบบ Zoom ทุกสัปดาห์ โดยพระวิเทศภาวนาธรรม (ไวโรจน์ วิโรจโน) รองประธานภาคพื้นยุโรป เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายบาวาเรีย ประเทศเยอรมนี เมตตาเป็นประธานสงฆ์ พร้อมด้วยเจ้าอาวาสและคณะสงฆ์ภาคพื้นยุโรปทั้ง 28 วัด และลูกพระธัมฯ ในทวีปยุโรป ได้พร้อมใจกันสวดมนต์ทำวัตรเย็น สวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร สวดสรรเสริญคุณพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย รวมทั้งนั่งสมาธิเจริญภาวนาร่วมกันตามเสียงของหลวงพ่อธัมมชโย และฟังธรรมจากพระอาจารย์

 

โดยกิจกรรมนี้เริ่มจัดขึ้น ทุกวันเสาร์-อาทิตย์ อย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2564 เวลา 18.30 - 20.00 น. ตามเวลาในทวีปยุโรป (17.30 - 19.00 น. ในสหราชอาณาจักร) มาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งกิจกรรมนี้นอกจากเป็นการปฏิบัติธรรมตามปกติของแต่ละวัดที่มีอยู่ก่อนแล้ว แต่ในช่วงวิกฤตจากโควิด -19 นี้ คณะสงฆ์ภาคพื้นยุโรปก็ได้สร้างโอกาสในการรวมใจเป็นสามัคคีธรรมแก่ลูกพระธัมฯ และพุทธศาสนิกชนทั้งทวีปยุโรปและจากภูมิภาคอื่นๆ ให้ได้โอกาสน้อมนำธรรมะมาปฏิบัติแม้ไม่สะดวกเดินทางไปที่วัด นับเป็นนิมิตหมายอันดีงามที่ทุกท่านได้ร่วมกันปฏิบัติบูชา และยังเป็นการเผยแผ่พระพุทธศาสนาวิชชาธรรมกายให้เจริญรุ่งเรืองในทวีปยุโรปยิ่งๆ ขึ้นไปด้วย

 

View 834
Comment 0

ความคิดเห็น

- ไม่มีความคิดเห็น -